Servei estudiants
Suport a l’alumnat

Suport a l'alumnat

Els estudiants de l’ESDi tenen a la seva disposició el servei de Suport a l'Alumnat que té com a objectiu facilitar la integració de l'estudiant a l'escola, i ajudar-l’hi en els dubtes que puguin sorgir durant els seus anys d'estudi a l’ESDi. Les seves principals funcions passen per:

  • Facilitar la integració de l'alumne 
  • Assistir a les seves problemàtiques personals i acadèmiques 
  • Ajudar a l'alumne en la seva progressió i assessorar en la seva trajectòria acadèmica
  • Garantir que els canals de comunicació de l’ESDi estiguin oberts i siguin utilitzats per l'alumnat
  • Potenciar els òrgans de representativitat dels alumnes

 

/content/imgsxml/ca/galerias/texto/47/prev-servicios-dsc-0230.jpg