Servei estudiants
Relacions internacionals

Relacions internacionals

L'ESDi compta amb un servei de Relacions Internacionals que gestiona una àmplia xarxa de centres de tot el món per dur a terme projectes de cooperació internacional o per facilitar l'intercanvi d'alumnes i professors de l'ESDi. El centre és conscient que el futur està ple de riscos, però també de grans oportunitats per a totes aquelles persones amb una sòlida formació, amb mentalitat oberta i amb capacitat de treball en equip en un món plural i obert.

Entre els països amb els quals l'escola té conveni destaquen: Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, Portugal, Holanda, Finlàndia, Hongria, Suïssa, Mèxic, Colòmbia, Perú, Xile, Argentina, Brasil, Austràlia, Israel, Índia i Turquia.

El Lifelong Learning Programme engloba totes les actuacions de la Unió Europea per a la cooperació transnacional en l'àmbit de l'educació. Principalment a través del programa Erasmus es promou la mobilitat d'alumnes i professors entre les universitats europees. L'ESDi participa en aquest programa i ofereix als seus alumnes l'oportunitat de realitzar un període d'estudis comprès entre tres mesos i un any en un centre d'un altre país europeu.

 

/content/imgsxml/ca/galerias/texto/48/prev-servicios-img-2566.jpg