Servei estudiants
ESDi Esports

ESDi Esports

La Universitat Ramon Llull (URL) disposa d'un Servei d'Esports que gestiona i coordina la participació dels estudiants en totes les disciplines esportives amb representació universitària, tant en competicions entre universitats catalanes com amb la resta d'universitats de l'estat. Des d'aquest servei d'esports també s'organitzen les lligues internes entre centres de la URL, així com un conjunt d'activitats orientades a la salut del col·lectiu estudiantil. En aquestes activitats la URL dóna la possibilitat a l'alumne de demanar un reconeixement de crèdits dels seus estudis.
Podeu estar informats de totes les novetats del Servei d'Esports, així com conèixer el seu funcionament, a través de la pàgina web de la URL o a Facebook.

Contacte
esportsurl@rectorat.url.edu

Facebook URL Esports