Servei estudiants
Community&International Networking

Community&International Networking

Pretén facilitar la interrelació entre els membres de la comunitat universitària, especialment alumnes i antics alumnes.
Les seves principals funcions són:

1. Facilitar la interrelació entre els membres de la comunitat universitària, especialment alumnes i antics alumnes.
2. Organitzar les trobades d’antics alumnes amb professionals, sota el nom de: “ESDiNetworking”, punts de trobada i debat entre professionals del sector del disseny i graduats de l’ESDi per tal de que puguin sorgir noves col·laboracions en la inserció o millora laboral i nous projectes professionals. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Facilita l’expressió col·lectiva d’iniciatives dels alumnes i dels graduats i els ajuda a donar més visibilitat al seu producte.
4. Facilitar el networking entre exalumnes Erasmus i Free-moving que han vingut a l’ESDi i els  graduats que han cursat la titulació de Grau a l’ESDi; així com dels graduats que han anat a l’estranger per estudis o que ens consta que estan treballant a l’estranger.
5. Donar suport a les activitats organitzades pels propis estudiants, graduats i/o professors. Com l’ÉSDissabte, ESDiPreneurs Breakfasts,...
6. Oferir a les empreses i institucions un catàleg de serveis, que inclou Borsa de treball (inserció i  millora de la carrera professional), Centre d’emprenedors (ESDiEmpresa), Llotja del Disseny (graduats freelance o amb empresa pròpia), transferència del coneixement des de les unitats acadèmiques, etcètera. 
7. Organitza i dona suport als actes acadèmics de caràcter transversal, no assignables específicament a una unitat acadèmica.
8. Reactivar i donar suport a l’Associació d’Antics Alumnes.
9. Identificar i comunicar internament possibles necessitats formatives sol·licitades per graduats o empreses.
10. Representar a l’ESDi dins la Càtedra UNESCO, i al CLUC per la Universitat Ramon Llull.

 

/content/imgsxml/ca/galerias/texto/423/prev-servicios-foto1-community.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/423/prev-servicios-foto2-community.jpg