Servei estudiants
Associació d’estudiants ESDi

Associació d'estudiants ESDi

Què és?
L’Associació d’Estudiants de l’ESDi (AEE) és una plataforma creada pels alumnes que té com a objectiu coordinar i gestionar les problemàtiques de la comunitat ESDi proporcionant sol·lucions. Es tracta d’un consell de suport format pels delegats de cada grup i curs amb representació al centre i al rectorat de la Universitat Ramon Llull, per tal de fomentar la comunicació i la convivència amb la resta de facultats de la URL.

L’Associació s’encarrega també d’organitzar aquells esdeveniments que formen part de la vida universitària a l’ESDi: festes, activitats, tallers o altres actes de caràcter no acadèmic.

Com actua?
L’AEE de l’ESDi convoca reunions de forma bimensual. En aquestes reunions hi participen els delegats/des i els subdelegats/des de cada itinerari curricular i curs amb la finalitat d’establir una comunicació entre els diferents grups i debatre aspectes comunitaris. A més, l’AEE compta amb veu i vot a les reunions de Coordinació Acadèmica del centre, és a dir, es comunica constantment i de forma directa, digna i honesta amb la direcció del centre, passant prèviament per altres òrgans de govern com és Suport a l’Alumnat.

Quins objectius té?
En definitiva, l’objectiu de l’AEE és satisfer les necessitats dels alumnes i actuar de pont de comunicació entre el col•lectiu d’estudiants de l’ESDi i la direcció del Centre.

En quins conceptes es basa?
Comunitat, familiaritat, creixement personal i professional, formació pedagògica, capacitat de gestió i coordinació, debat, causa-efecte, participació, solidaritat, tolerància i respecte.

“La unió fa la força.”

President de l’AEE: Lluís Torres
estudiants@esdi.edu.es