Màsters
Màster en Innovació de les Indústries Tèxtils (Oficial)

Presentació


Mitjançant el Màster Universitari (Oficial) en Innovació de les Indústries Tèxtils, podràs adquirir la formació necessària per vehicular el desenvolupament de productes i /o serveis innovadors.
La gestió i promoció de projectes d'innovació industrial i empresarial és també un dels focus. S'incorpora el design thinking (estratègia mental del disseny), com a metodologia fonamental de treball per garantir la viabilitat econòmica, la factibilitat tecnològica i la utilitat social de les iniciatives de disseny.
Si bé l'alta competitivitat actual exigeix la recerca de la innovació i la novetat, aquests processos resulten impensables sense una organització i un model de negoci que els doni suport i els estimuli. El disseny, el màrqueting i aplicació de les TICs constitueixen les activitats fonamentals per a la generació de valor, des de la pre fins a la postproducció.

Objetius
La formació en innovació industrial planteja una especialització en l'àmbit tèxtil contemplant els següents objectius bàsics:
•    Facilitar la incorporació de graduats universitaris en les indústries, per potenciar la seva competitivitat i productivitat mitjançant la innovació.
•    Introduir-se en els plantejaments de la indústria 4.0.
•    Adquirir el saber fer específic i la capacitat d'innovació per a l'actual mercat globalitzat.
•    Promoure la incorporació del talent a les empreses internacionals.


Dirigit a
El màster en Innovació de les Indústries Tèxtils va dirigit a professionals amb títol universitari, que conflueixen en el procés competitiu de les empreses, ja sigui en àmbits directament relacionats amb el disseny, la producció, la distribució i la venda de productes, com en altres activitats que configuren l'organització de l'estructura industrial per dotar-la de productivitat.
Aquest màster va especialment dirigit a graduats en disseny, enginyeria, administració d'empreses o informàtica.

Informació

 

Fitxa tècnica
Titulació: Màster Universitari (Oficial) en Innovació de les Indústries Tèxtils
Crèdits: 60 ETCS
Durada: 9 mesos
Idioma: Castellà
Preu: 7.290 euros
Lloc d'impartició: Campus de Sabadell (Marquès de Comillas, 78-83)

Calendari
Les classes se estenen d’octubre a juny o de març a desembre.

Sortides laborals i perfil del graduat

El màster pretén formar professionals especialitzats en innovació de disseny de producte, innovació dels processos de la producció i innovació de la promoció i comercialització internacional.

•    Responsable del departament de disseny innovador.
•    Gestor de la innovació.
•    Responsable de tecnologies de producció innovadores.
•    Responsable de l'aplicació innovadora de les TIC en la millora de la gestió i organització interna de la indústria.
•    Responsable del màrqueting digital i la promoció internacional.
•    Promotor de la implantació dels estàndards de la Indústria 4.0.

Característiques del títol

És un títol reconegut en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Dóna l'oportunitat d'estudiar programes de doctorat en qualsevol universitat de la Unió Europea i és reconegut per a beques, petició de subvencions, oposicions d'àmbits oficials i facilita la inserció laboral tant a Europa com a la resta del món.

Pla d'estudis

El màster en Innovació Industrial instrueix en competitivitat empresarial i processos industrials, així com característiques dels mercats i les companyies, alhora que aprofundeix en estàndards de la indústria 4.0.

L'estudiant pot escollir realitzar el seu Treball Final de Màster en tres especialitzacions possibles: disseny de producte; tecnologies i processos de fabricació; promoció i comercialització.

Com a metodologia s'utilitza la resolució de casos reals d'empreses col·laboradores, de manera similar al model docent anglosaxó. L'estudiant comptarà amb un espai de treball exclusiu en el que complementarà el saber fer rebut amb un contacte real i professional durant el desenvolupament del seu projecte final de màster.

El màster s'estructura en 5 mòduls comuns i un de 9 ECTS a escollir entre tres diferents orientacions d'especialització, a més del Treball Final del Màster, de 10 ECTS. Un total de 60 crèdits ECTS, a cursar en un any acadèmic.

La modalitat és presencial. S'estima que entre les classes teòriques i les pràctiques d'aplicació de coneixements l'alumne necessita entre 30 i 40 hores de dedicació setmanal.