Bachelor in Smart Design
Informació General del Bachelor

Informació General del Bachelor

Per preparar al futur professional a l’entorn canviant en què vivim i adquirir els coneixements requerits pels nous llocs de treball i professions emergents en l’àmbit de la comunicació visual, arrelats en els nous canals a través dels qual s’interactua entre persones, entorns, entitats i empreses, l’Escola Superior de Disseny ESDi ofereix un Bachelor en Smart Design (180 ECTS), títol propi ESDi, que es cursa simultàniament amb el Grau oficial universitari en Disseny, una doble formació en només 4 cursos acadèmics.