Humanitats Digitals
Informació general

Informació general

L'any 2020, el 50% de la població haurà crescut amb un dispositiu electrònic a les mans. A l’ESDi creiem que aquesta serà la generació del canvi, capaç d’entendre el món, analitzar-lo i actuar utilitzant les eines digitals que té a l’abast. Els nostres estudis en Humanitats Digitals (Creativitat, Tecnologia i Empresa) ajudaran a obrir finestres d’oportunitats a persones "natives digitalment" i les formaran per esdevenir competitives en un entorn complex i nou.


Els estudis en Humanitats Digitals (Creativitat, Tecnologia i Empresa) faciliten la comprensió competitiva i polivalent de la societat digital actual, la qual cosa capacita a l’individu a intervenir-hi de manera conscient i amb criteri propi amb una sòlida base humanística i social.


Els estudis inclouen continguts d’estructuració del pensament, més generals en àmbits de la història, la literatura, la filosofia, la cultura, la religió, la geografia i composició demogràfica actual, la política, la sociologia i l’antropologia, entre d’altres. Es fomentarà la interdisciplinarietat, transversalitat i integració de matèries per tal de capacita l’alumne d’una metodologia i uns coneixements tecnològics adients per a treballar en un món actual on predomina el coneixement digital. Per aquesta raó alguns continguts aprofundiran en l’aprenentatge de metodologies de l’àmbit de les ciències humanes i socials, bàsiques per a la incorporació en el món professional.

 

Més informació