Humanitats Digitals
Àrees d’estudi

Àrees d’estudi

 

Els estudis en Humanitats Digitals (Creativitat, Tecnologia i Empresa) que proposa l’ESDi s’estructuren en tres àrees d’estudi clau: Pensament (llenguatge), Món (Societat) i Tecnologia (STEM) fent convergir temàtiques com arts visuals, cultura artística, comportament humà i emprenedoria amb desenvolupament tècnic i de mitjans digitals en la societat digital actual (societat 4.0), economia en xarxes telemàtiques o Big Data i cibercultura.

 

Uns estudis per entendre la societat digital i poder ajudar a transforma-la:

  • Entendre el comportament de les persones.
  • Integrar les humanitats en les professions STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) que estan variant les estructures de les organitzacions i el treball.
  • Entendre el món, l’entorn global, a través de la història, la cultura, la tecnologia, la política i altres expressions artístiques i models relacionals i de presa de decisions.

 


PENSAMENT i Llenguatges
Enquadrat i orientat en els desafiaments i condicionats de la cibercultura: 24h/dia d’activitat, interacció sense límits; anonimat, relativització; mestissatge.

- Valors i Ètica. Equilibris i Relacions
- Llibertat vs seguretat.
- Corrents de pensament i condicionants de l’entorn.
- Percepció del món: jo vs col·lectivitat; llunyania vs proximitat.
- Hiperinformació: informació o desinformació; impuls a l’acció o a la inactivitat.

 
TECNOLOGIA i Ciència  (STEM)
Enquadrada en la digitalització, la mobilitat i la I.A.

- Internet i el seu món.
- Estructura de la tecnologia, eines i tendències.
- Anàlisi de dades (Bigdata).
- El treball en la societat 4.0 i posteriors.

 

MÓN - Societat
Enquadrada en les qüestions i reptes de la societat de la informació i el coneixement.

- Evolució humana i sostenibilitat: cultura, història, art i matèria.
- Organitzacions, societat, política i condicionats geoestratègics.
- Comunicació, comportaments socials, interacció humana i transparència.
- Cibercultura i xarxes social.