Grau en Disseny
Informació General del Grau en Disseny

Pràctiques a empreses

Les pràctiques a empreses tenen la funció de completar i reforçar la formació de l'estudiant amb experiències professionals en l'àmbit empresarial.

En el pla d'estudis, les pràctiques es desenvolupen sota l'assignatura Exercici Professional que s'inscriu en el quart curs acadèmic, encara que hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques en tercer curs si l'alumne ho requereix. Les pràctiques han de tenir una durada d'entre 120 i 220 hores i equivalen a 14 crèdits. Si l'empresa decideix continuar amb la vinculació amb l'alumne pot fer-ho amb la possibilitat de redacció d'un segon conveni.

El programa de pràctiques de l'ESDi està regulat pel Reial Decret 592/2014, de l'11 de juliol.

Per a més informació podeu contactar amb practiques@esdi.edu.es.

La vinculació de l'escola amb el món empresarial és un dels objectius fundacionals.
Aquesta vinculació queda plasmada al programa de pràctiques en empreses que realitzen de manera obligatòria els alumnes de quart curs de cadascun dels itineraris.