Grau en Disseny
Informació General del Grau en Disseny

Metodologia

El mètode docent es fonamenta en la interrelació entre recerca, transferència de coneixement universitat-empresa
i aprenentatge.

L’objectiu és facilitar a l’alumne la posada en pràctica dels seus coneixements i l’aplicació eficaç de la seva creativitat en el context professional. A partir del 3r curs, els estudiants tenen l’oportunitat d’integrar-se en els equips de recerca i transferència de coneixement de les unitats departamentals que integren l’ESDi, realitzant projectes d’empreses capdavanteres amb finançament propi i de fons de recerca espanyols i europeus; col·laborant estretament amb altres grups universitaris de la Unió Europea i de la resta del món.

Un element característic i diferencial dels estudis de disseny impartits a l’ESDi, de la mateixa manera que l’ús de l’anglès en algunes de les assignatures i la mobilitat de professors i estudiants, és la realització obligatòria a quart curs de pràctiques a empreses del sector relacionades amb els estudis portats a terme; les quals es realitzen conjuntament amb el projecte final de grau, que es defensa davant un tribunal acadèmic un cop aprovades totes les assignatures que configuren el grau.

El pla d’estudis permet, addicionalment, la realització de pràctiques a l’estranger a través de l’especialització de màsters i postgraus.