Grau en Disseny
Informació General del Grau en Disseny

Preguntes Freqüents (FAQs)

1. Quin títol atorga el centre?

Grau Universitari en Disseny, títol oficial atorgat per la Universitat Ramon Llull i pel Ministeri d’Educació amb 6 mencions: gràfic, producte, moda, audiovisuals (multimèdia), interiors i gestió de disseny. Pots consultar-ho a: Registre d'Universitats del Ministeri d'Educació Espanyol (RUCT)

Al finalitzar els estudis, l’egressat disposa d’un programa de formació continua que inclou: màsters, especialitzacions i workshops en tots els camps del disseny. Aquests estudis s’enfoquen tant des de l’àmbit pròpiament creatiu com des de l’àmbit de la gestió el disseny. També hi ha estudis especialitzats en el món de l’art i de les noves tecnologies.

 

2. En quin idioma s’imparteixen les classes?
Les classes s’imparteixen durant primer curs en castellà. A partir de segon curs poden impartir-se en català o castellà depenent del criteri del professor/-a. L’anglès s’introdueix a 1er curs en una assignatura.


3. Quants alumnes hi ha a classe?
El nombre d’alumnes per classe es determina en funció de la tipologia de l’assignatura: conceptual, instrumental o projectual.

 

4. Els horaris són de matí o tarda?

A 1r, 2n i 3r curs l’horari lectiu es de matí amb activitats lectives a la tarda. A 4rt curs les classes es realitzen per la tarda (1er quadrimestre). Els alumnes a partir de les 15:00h poden utilitzar els tallers i aules fins a les 20:00h, de dilluns a divendres. A finals de quadrimestre, coincidint amb exàmens l’escola obre alguns dissabtes.


5. Es poden sol·licitar reconeixements de crèdits si has cursat estudis universitaris o si has realitzat un cicle formatiu de grau superior? Quin seria el procés?

Es poden sol·licitar reconeixements i convalidacions dependent de la via d’accés al centre. Coordinació Acadèmica avaluarà, cas per cas, l’expedient acadèmic i els temaris de les assignatures.


En el cas dels alumnes que provenen d’un cicle formatiu de grau superior es tindran en compte les taules de convalidacions aprovades per la Generalitat de Catalunya. Cal presentar l’expedient acadèmic del cicle formatiu que es cursa o s’ha cursat.

 

6. Es poden fer pràctiques d’empresa?
Un alumne pot realitzar les pràctiques d’empresa un cop superats 120 crèdits del Grau. Es contemplen dins del pla d’estudis amb una càrrega lectiva de 14 crèdits i es obligatori realitzar-les abans de presentar el Projecte Final de Grau. Així mateix, superades les pràctiques curriculars l’alumne pot realitzar, també, pràctiques extra curriculars.


7. Mentre s’estudia hi ha possibilitat de fer intercanvis a l’estranger?

L’ESDi disposa del servei de Relacions Internacionals, el qual gestiona els intercanvis amb universitats en diferents programes: Erasmus+, Freemoving i pràctiques a l’estranger). El centre recomana que els intercanvis es realitzin entre el 3er i 4rt curs del Grau.


8. El nivell d’inserció laboral dels graduats de l’ESDi es molt elevat?
El nivell d’inserció laboral es molt elevat, de manera que la major part dels alumne tenen feina quan acaben els estudis. L’escola disposa d’un servei de borsa de treball que té per objectiu la inserció laboral i la millora de la carrera professional. Per impulsar-ho, cada 15 dies s’envia un e-mail als graduats amb noves ofertes de treball.

 

9. Quan puc venir a informar-me?
El servei d’admissions pot atendre’t el dilluns, dimecres o divendres de 10:00h a 19:00h.
Cal trucar per concertar dia i hora al 93 745 70 40 o enviant un e-mail a admissions@esdi.edu.es


10. Quin són els requeriments d’accés per estudiar el Grau en Disseny a l’ESDi?
Cal tenir aprovada la Selectivitat o un Cicle Formatiu de Grau Superior (en qualsevol especialitat).


11. Sent estudiant de fora d’Espanya quin són els requeriments d’accés?
a. Per a estudiants d’altres països membres de la Unió Europea o dels estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals, estar en possessió d’un títol que al país d’origen permeti accedir als estudis equivalents de grau.
b. Per a estudiants procedents de sistemes educatius de països no membres de la Unió Europea o països amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement de títols en règim de reciprocitat, estar en possessió de l’homologació del títol de Batxillerat o equivalent o acreditar la sol·licitud d’homologació. Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió europea, o residència a Espanya.

 

12. Quin és el procediment d’admissió i matriculació que haig de seguir per inscriure’m a l’ESDi?
El primer tràmit és formalitzar la preinscripció, omplint directament el formulari del web o presencial a l’ESDi. Seguidament el departament d’admissions concerta dia i hora per a la visita de les instal·lacions, entrevista i realització del test de perfil vocacional (psicotècnic) o presentació de l’expedient acadèmic (depenent de la via d’accés a la Universitat).

 

13. Existeix algun finançament possible per poder facilitar el pagament?
Els alumnes interessats a estudiar a l’ESDi poden informar-se al Banc de Sabadell sobre el conveni que té establert amb l’escola, crèdit d’estudis amb interessos molt baixos, acords amb la “La Caixa” o a través del Banc Santander com a entitat col·laboradora amb la Universitat Ramon Llull.


14. Existeixen beques d’estudis? En què consisteixen?
L’ESDi disposa, a través de la seva Fundació, un programa específic de beques i ajuts per facilitar l’accés a l’escola. Més informació a: Beques FUNDIT

Així mateix, l’alumne pot optar a beques de la Generalitat per ajudes de matrícules a alumnes que inicien els estudis universitaris per primera vegada. Pots accedir a la web de l’Agència de gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per disposar de més informació: Generalitat de Catalunya - AGAUR.