Grau en Disseny
Horari nocturn

Perfil d'Ingrés

L’Escola Superior de Disseny ESDi es regeix per un sistema d’admissions propi que pretén identificar tots els aspectes del candidat, tant a nivell acadèmic com personal, que ens permetin conèixe’l i prendre una decisió que entenem serà determinant en el seu futur.

A ESDi busquem candidats d’alt potencial provinents de tots els llocs del món. Futurs alumnes que reuneixin les característiques que al nostre entendre defineixen un bon dissenyador, com són la creativitat, el talent, la capacitat d’anàlisi i de síntesi de l’entorn, la capacitat de lideratge i la proactivitat.

Joves, que en un futur no gaire llunyà, siguin capaços d’innovar, d’aportar valor afegit a les empreses, de liderar projectes complexos i equips de dissenyadors.