Grau en Disseny
Menció Interiors

Sortides professionals i perfil de l'egressat

Són professionals capaços d'aportar la seva creativitat, fomentada per una sòlida formació conceptual d'observació i anàlisi, en camps com:

- Concepció d’espais
- Adequació d’habitatges
- Equipaments d’espais urbans
- Concepció i disseny d’espais comercials i lúdics
- Creació de muntatges efímers (estands per a fires,muntatges d’exposicions, instal·lacions, escenografia, Plató de TV)
- Redisseny d’oficines i espais de treball d’acord a les possibilitats que ofereixen nous materials i avenços tecnològics
- Adaptació de la llar als canvis de les persones que s’hi allotgen
- Dotació d’instal·lacions i equipaments segons els valors característics de cada organització considerant les activitats que s’hi desenvolupen i les peculiaritats dels seus usuaris (amb criteris de sostenibilitat, reutilització, ...)
- Processos de rehabilitació d’espais i instal·lacions
- Coordinació i lideratge d’equips multidisciplinars amb les diferents persones que formen part d’un condicionament
- Projectes que impliquin una capacitat de treballar en equip, determinar i executar qüestions vinculades amb les tendències actuals i la seva aplicació en productes que trenquin les barreres arquitectòniques