Grau en Disseny
Menció Interiors

Presentació

Amb la finalitat de complir les exigències pròpies del disseny d'interiors i generar propostes que connectin amb la sensibilitat del col·lectiu al que es dirigeix, els estudis oficials universitaris de Grau en Disseny, itinerari d'Interiors, se centren en l'estudi dels components espacials. Aquests components possibiliten que el dissenyador d'interiors pugui realitzar les adequacions formals i funcionals d'un entorn, recorrent a les potencialitats dels avanços tècnics i científics. D'aquesta manera s'incorporen les temàtiques que possibiliten adquirir els coneixements propis de l'especialitat, els llenguatges d'expressió i les habilitats per al desenvolupament de projectes associats en el procés creatiu.