Grau en Disseny
Menció Gràfic

Presentació

Amb la finalitat de complir les exigències pròpies del disseny gràfic i generar propostes comunicatives que connectin amb la sensibilitat del col·lectiu al que es dirigeix, els estudis oficials universitaris de Grau en Disseny, menció Gràfic, se centren en l'estudi del ventall de mitjans, eines i estratègies que permeten la comunicació de continguts a través d'imatges fixes, sigui en format imprès com digital: il·lustració, maquetació, projectes gràfics experimentals, estudi de diferents suports d'impressió, serigrafia, gràfica per televisió, imatge corporativa, disseny web...