Grau en Disseny
Menció Producte

Presentació

Cadascun dels objectes que utilitzem, des d'un bolígraf, una cadira o un automòbil, han d'estar dissenyats pensant en tot el cicle de vida d'aquell producte; des de la primera idea fins als residus que genera i les seves possibilitat de reciclatge, passant per l'elecció de materials, formes i acabats. L'objectiu del dissenyador de producte en el disseny d'un projecte és el d'obtenir una qualitat, una funcionalitat i un disseny atractiu i òptim per a l'usuari amb un cost escaient pel fabricant, sense oblidar els aspectes relatius a l'ergonomia, la sostenibilitat i el reciclatge, conjuntament amb les potencialitats dels nous materials.

Aquests estudis aporten uns amplis coneixements en l'elaboració de productes, amb una àmplia presència de la tecnologia com a eina per integrar la creativitat i els factors funcionals, estètics, econòmics i tecnològics.