Grau en Disseny
Menció Moda

Presentació

Els estudis de moda aporten els coneixements per estimular la creativitat i coneixement dels elements essencials en àrees imprescindibles per als professionals del disseny de moda com són les metodologies, els coneixements tècnics amb maquinaria específica, la il·lustració i el patronatge i estudi de volums. El dissenyador de moda assolirà coneixements de punt i calada tenint en compte les tendències per poder realitzar propostes innovadores que aportin un valor estètic i sociocultural sota la influència d’ altres aspectes relacionats amb l'Art, la història de la Moda, la Sociologia, etc. També es donaran eines per a la manipulació i estructura dels materials i s'orientarà respecte a la viabilitat econòmica i comercial dels seus projectes.