Grau en Disseny
Menció Audiovisual

Presentació

Els estudis de Grau en Disseny, itinerari Audiovisual, estan enfocats a adquirir les competències conceptuals i pràctiques per al disseny i creació de productes multimèdia, audiovisuals i gestió de continguts (web), sigui a nivell comercial com experimental, sempre aplicant la metodologia del disseny. Els estudis incorporen aprenentatges que, partint del coneixement bàsic del llenguatge audiovisual (planificació, il·luminació, so, muntatge, animació gràfica), s'adapta així mateix a les diferents narratives i formats d'acord amb el potencial de les noves tecnologies i aplicacions actuals: instal·lacions i productes interactius, visualització de dades, disseny de navegació, videocreació, càpsuls audiovisuals per continguts online, etc.


Els estudis incorporen a la vegada els components relatius a la narrativa vinculada als diferents formats d'obra (videocreació, documental d'autor, instal·lació, obra interactiva, obres on-line i offline), així com els circuits pels quals aquestes es mouen.
Aquest títol s'obté després d'haver superat 240 crèdits distribuïts en 4 anys de 60 crèdits cadascun. 120 crèdits són comuns als altres mencions (Producte, Moda, Gràfic, Interiors i Integració Multidisciplinària), i els altres 120 són específics del currículum de Disseny Audiovisual.