Grau en Disseny
Informació General del Grau en Disseny

Beques i ajuts

Un dels objectius de la Fundació per l'ESDi és promoure l'excel·lència acadèmica, potenciar les trajectòries acadèmiques, i que cap alumne amb vocació i capacitat pel disseny quedi exclòs de l'escola per motius econòmics. Per això l'ESDi disposa d'un fons de beques i ajudes dirigides a quasi un 20% dels alumnes.

Beques

- Beques a l’excel·lència, en funció de l’expedient acadèmic.

- Beques que atorga la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol.

El futur alumne de l’ESDi, pel fet d’estudiar una titulació oficial de Grau, pot optar a les beques atorgades per les administracions públiques. Per obtenir més informació, consulteu: http://www.gencat.cat/agaur (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya) / http://www.mecd.gob.es/ (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

 

Ajuts

Els estudiants de l’ESDi, gràcies als acords signats amb empreses i institucions vinculades al centre, disposen dels següents tipus d’ajuts:

- Ajuts a fills de treballadors en actiu d’empreses, institucions i organitzacions amb convenis de col·laboració amb l’ESDi.

- Ajuts a estudiants de l’ESDi per problemes greus familiars sobrevinguts.

- Ajuts a alumnes de famílies nombroses.

- Ajuts/descompte per a alumnes amb germans matriculats a l’escola o a qualsevol altre centre de la URL.