Grau en Disseny
Informació General del Grau en Disseny

Admissió i matriculació

 

El procés d'admissions per sol·licitar la teva plaça a l’ESDi està obert durant tot l'any. Tot i així, el més habitual i recomanable és realitzar-lo entre dotze i sis mesos abans de l'inici del curs acadèmic al setembre.

 

És important tenir en compte que les places per a cada itinerari són limitades i es cobreixen per rigorós ordre de reserva de plaça. Per això solen tancar-se diversos mesos abans de la data d'inici del curs acadèmic, sent recomanable iniciar el procés amb diversos mesos d'antelació.

 

La matrícula és l’acte administratiu pel qual es formalitza el contracte entre l’estudiant i la Universitat per a la realització d’una activitat acadèmica. La signatura de la matrícula per part de l’alumne, comporta l’acceptació de la Normativa acadèmica i econòmica del centre.

Existeixen dos períodes de matriculació:

1r Període – adreçat a aquells alumnes que tenen tot el curs aprovat en la primera convocatòria.

2n Període – adreçat als alumnes que s’han presentat en la segona convocatòria d’exàmens.

 

El procés d'admissió varia depenent de la via d'accés de cada estudiant, que es troben especificades a continuació:

 

Tens dubtes? Truca'ns i t'ajudarem
93 745 70 40
/content/imgsxml/ca/galerias/texto/178/prev-servicios-img-7984mireiasalo.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/178/prev-servicios-mireia-i-manach-mini.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/178/prev-servicios-manach-mireia2mini.jpg
Accés dels candidats provinents del sistema educatiu espanyol

Procés d’admissió

 • Sol·licitud de preinscripció específica de l’ESDi.
 • Realització d’un test de perfil vocacional específic (no suposa cap cost per a l’alumne).
 • En funció del resultat del test, si fos necessari, es concertarà una entrevista per analitzar les notes de l’expedient.
 • Presentació del portfolio (opcional).
 • En cas de ser acceptat, és necessari realitzar la reserva de plaça durant els 15 dies posteriors a la recepció del comunicat d’acceptació (a partir de juny en els 3 dies posteriors).
 • Matriculació en el període corresponent de juny i extraordinari de setembre.

 

 

Accés dels candidats provinents de sistemes educatius europeus, Suïssa, del batxillerat internacional i de la Xina
Procés d’admissió

 • Omplir la preinscripció específica de l’ESDi.
 • Enviar una carta de motivació. En la carta l’aspirant haurà d’explicitar els motius del seu interès a estudiar disseny i pels quals sol·licita la seva admissió en l’ESDi. De forma opcional, també pot detallar informació sobre projectes de disseny que hagi realitzat (es poden adjuntar imatges dels mateixos).
 • Realitzar una entrevista online o presencial per valorar la idoneïtat de l’aspirant i el seu grau de maduresa per cursar el Grau.
 • Solament en els casos necessaris, presentar el Diploma oficial de l’idioma en què s’imparteix el programa (espanyol) o realitzar la prova de nivell durant l’entrevista online o presencial.
 • Obtenir la Credencial de la UNED per a l’accés a la Universitat.
 • En el cas de ser acceptat, és necessari efectuar la reserva de plaça en els 15 dies posteriors a la recepció del comunicat d’acceptació.
 • Matriculació en el període ordinari de juliol o extraordinari de setembre.

 


Accés dels candidats d’altres sistemes educatius

Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió europea, o residència a Espanya, i que siguin procedents de sistemes educatius no europeus i que no tinguin subscrit amb Espanya acord de reciprocitat, poseu-vos en contacte amb el departament d’admissions/secretaria acadèmica (secretaria@esdi.edu.es)

Procés d’admissió

 

 • Emplenar la preinscripció específica de l’ESDi.
 • Enviar una carta de motivació. En la carta l’aspirant haurà d’explicitar els motius del seu interès en estudiar disseny i pels quals sol·licita la seva admissió a l’ESDi. De forma opcional, també pot detallar informació sobre projectes de disseny que hagi realitzat (es poden adjuntar imatges dels mateixos).
 • Realitzar una entrevista online o presencial per valorar la idoneïtat de l’aspirant i el seu grau de maduresa per cursar el Grau.
 • Només en els casos necessaris, presentar el Diploma oficial de l’idioma en què s’imparteix el programa (espanyol) o realitzar la prova de nivell durant l’entrevista online o presencial.
 • Obtenir la convalidació dels estudis cursats a través del Ministeri d’Educació Espanyol.
 • En el cas de ser acceptat, és necessari efectuar la reserva de plaça en els 15 dies posteriors a la recepció del comunicat d’acceptació.
 • Matriculació en el període ordinari de juliol o extraordinari de setembre.


 

Tota la documentació acadèmica oficial haurà de presentar-se en espanyol o en anglès. Per a la resta d’idiomes, és imprescindible aportar una traducció jurada a l’espanyol o a l’anglès que inclogui el segell oficial del centre del país d’origen.