Bachelor in Smart Design
Informació General del Bachelor

Característiques dels estudis

El programa d’estudis del Bachelor dota al futur dissenyador de l’ESDi (títol oficial universitari de Grau) de totes les tècniques i mètodes associats a l’entorn de la comunicació online. Així doncs, el programa d’estudis del Bachelor incorpora els coneixements addicionals requerits per desenvolupar en l’àmbit dels sistemes digitals de comunicació visual les noves professions associades en els camps propis del disseny gràfic i les noves tecnologies actuals.


El programa d'estudis simultanis prepara un dissenyador complet que dominarà els processos creatius i metodològics propis del disseny i la preparació tecnològica potenciada per les assignatures específiques sobre l'estudi, gestió i l'aplicabilitat de les tecnologies vigents en els diversos àmbits del disseny ( moda, producte , interiors , audiovisual , gràfic i gestió del disseny ) .

El Bachelor in Smart Design es cursa com a doble formació conjuntament amb el Grau en Disseny de l'ESDi. Els alumnes que estudien la doble formació adquireixen unes competències clarament requerides pel món empresarial, ampliant així de manera significativa la seva projecció professional i ocupabilitat.

 

 

PRIMER CURS

BACHELOR SMART DESIGN

Smart Objects I (4ECTS)

Fundamentals of Digital Culture (4ECTS)

 

SEGON CURS

BACHELOR SMART DESIGN

 Smart Objects II (4ECTS)

 Intelligent Design (06 ECTS)

 

Tercer i Quart curs es divideix en dues branques i/o especialitats depenent de l'itinerari de Grau que es cursi:


-    Món Virtual (engloba les següents especialitats del Grau en Disseny: Gràfic, Audiovisual i Integració Multidisciplinària)
-    Món Físic (engloba les següents especialitats del Grau en Disseny: Producte, Interiors i Moda)

 

TERCER CURS MÓN VIRTUAL

BACHELOR SMART DESIGN

Dynamic Data Programming (6ECTS)

Data Visualization Strategies (6ECTS)

 

TERCER CURS MÓN FÍSIC

BACHELOR SMART DESIGN

Interactive Design (6ECTS)

Internet of Things (6ECTS)

 

 

 

QUART CURS MÓN VIRTUAL

BACHELOR SMART DESIGN

Augmented Reality (AR) (6ECTS)

E-commerce (4 ECTS)

 

QUART CURS MÓN FÍSIC

BACHELOR SMART DESIGN

Digital Fabrication (6ECTS)

E-commerce (4 ECTS)