Mobilitat internacional

Procés d'admissió

El departament de Relacions Internacionals de l'ESDi estableix 2 períodes per a la recepció de sol·licituds per a l'intercanvi.

Una vegada rebuda i supervisada la documentació, el departament de Relacions Internacionals s'encarrega de derivar la informació a les diferents unitats de desenvolupament del coneixement de l'ESDi. Allà, els equips docents examinen els portfolis lliurats pels alumnes internacionals per poder aconsellar als estudiants sobre quines assignatures escollir a l'ESDi amb l'objectiu d'oferir una experiència el més productiva possible de cara a l'alumne internacional.

Dues setmanes després del venciment de la data límit per a la recepció es fan les comunicacions oportunes als estudiants i coordinadors de les admissions.