Mobilitat internacional

Admissió i requeriments

L'ESDi rep anualment a estudiants internacionals que provenen d'Universitats de tot el món fent notable la intenció de promoure una educació basada en la multiculturalitat com a valor afegit als estudis oficials en disseny.

Requisits d'Admissió

Per ser acceptat com a estudiant d'intercanvi a l'ESDi i realitzar una estada amb reconeixement de crèdits, l'estudiant ha d'acreditar que està matriculat en un centre amb el qual l'ESDi mantingui un conveni signat per a l'intercanvi d'estudiants vigent en el període en el qual l'estudiant desitgi realitzar la mobilitat.

L'estudiant que desitgi realitzar un intercanvi haurà de comunicar-se amb el departament de Relacions Internacionals del seu centre d'origen, que haurà de comunicar-se amb la responsable dels intercanvis a l'ESDi per nominar al/la candidat/candidata dins de les dates establertes per presentar les sol·licituds de plaça:

  • Primer semestre (autumn/winter) o any acadèmic complet: 15 d'abril
  • Segon semestre (spring/summer): 15 de novembre

 

Per realitzar la sol·licitud de plaça l'estudiant haurà de lliurar la següent documentació a través de la seva universitat:

  • Formulari de sol·licitud de plaça (PDF al final d'aquesta pàgina)
  • Carta de motivació explicant els motius pels quals vol realitzar una mobilitat a l'ESDi
  • Un portfoli digital: pot ser una pàgina web, un wordpress o un arxiu en PDF.
  • Una còpia del document d'Identitat o passaport
  • 2 fotografies de mida carnet. Les fotografies hauran de ser originals enviades per correu ordinari o podran ser lliurades el primer dia de classe en mà.

 

Les sol·licituds rebudes després de la data límit per al lliurament de documents no seran considerades i quedaran fora del procés de selecció.

 

 


Llistat d'assignatures 2n Quatrimestre

Aquí trobaràs el llistat d'assignatures del 2n Quatrimestre 2016-2017 del Grau en Disseny