Mobilitat internacional

Procediment per la mobilitat

Procediment per realitzar una mobilitat.

Els alumnes interessats hauran d'emplenar el formulari (descarregar en la part inferior de la pàgina) i lliurar-ho al departament de Relacions Internacionals, per correu electrònic o en mà.

 

Una vegada rebudes totes les sol·licituds el departament de Relacions Internacionals es posarà en contacte amb els alumnes per guiar-los en el procés de petició d'informació a les universitats de destinació a les quals desitgin aplicar per a l'intercanvi.

Cada centre de destinació té les seves pròpies dates límit per a la sol·licitud de plaça però la majoria coincideixen a l'hora de demanar els següents documents. Els alumnes de ESDi hauran de preparar i lliurar en el departament de Relacions Internacionals la següent documentació:

 

  • Portfoli digital. Pot ser una pàgina web, un wordpress, un behance o un document en PDF. 
  • Carta de motivació personal que anirà dirigida al centre en el qual l'estudiant desitgi realitzar la mobilitat.
  • Una còpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
  • 2 fotografies de mida carnet.
  • Certificat acreditatiu del nivell B1 o B2 de l'idioma de la universitat de destí (depenent de la universitat)

 

 

/content/imgsxml/ca/galerias/texto/123/prev-destacados-esdi-barcelona-auditorium.jpg