Estudis en anglès

Titulació

La Titulació Oficial Universitària de Grau en Disseny (amb 120 places ofertades) segueix les directrius establertes a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), permetent als nostres graduats accedir a estudis superiors oficials i al mercat laboral nacional i internacional.

El programa permet cursar el Grau Oficial Universitari en Disseny en qualsevol dels sis itineraris (gràfic, audiovisual, moda, producte, interiors i gestió del disseny o integració multidisciplinària).

Les assignatures que configuren el pla d'estudis s'imparteixen indistintament en català, anglès o espanyol. Els alumnes poden sol·licitar la seva preferència a cursar les assignatures en anglès. En aquest cas, en sol·licitar la plaça s'haurà de fer constar "programa en anglès".

Durant el primer i segon curs del Grau, el 100% de les classes són impartides en anglès com a idioma vehicular, tal com ha sol·licitat l'alumne. En el tercer i quart curs, les classes s'imparteixen entre el 20% i el 30% en anglès i la resta en qualsevol dels idiomes autoritzats. El Projecte Final de Grau es pot realitzar en qualsevol dels idiomes oficials de l'escola (anglès, castellà o català).