Estudis en anglès

Admissió i matriculació

 

El procés d'admissions per sol·licitar la teva plaça a l’ESDi està obert durant tot l'any. Tot i així, el més habitual i recomanable és realitzar-lo entre dotze i sis mesos abans de l'inici del curs acadèmic al setembre.

 

És important tenir en compte que les places per a cada itinerari són limitades i es cobreixen per rigorós ordre de reserva de plaça. Per això solen tancar-se diversos mesos abans de la data d'inici del curs acadèmic, sent recomanable iniciar el procés amb diversos mesos d'antelació.

 

El procés d'admissió varia depenent de la via d'accés de cada estudiant, que es troben especificades a continuació:

 

Tens dubtes? Truca'ns i t'ajudarem
93 745 70 40
/content/imgsxml/ca/galerias/texto/103/prev-destacados-estudia-adm1.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/103/prev-destacados-estudia-adm2.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/103/prev-destacados-estudia-adm3.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/103/prev-destacados-estudia-adm4.jpg
Alumnes espanyols
Procés d’admissió

 • Sol·licitud de preinscripció específica de l’ESDi.
 • Realització d’un test de perfil vocacional específic (no suposa cap cost per a l’alumne). En funció del resultat del test, si fos necessari, es concertarà una entrevista per analitzar les notes de l’expedient.
 • Presentació del portfolio (opcional)
 • En cas de ser acceptat, és necessari realitzar la reserva de plaça durant els 15 dies posteriors a la recepció del comunicat d’acceptació (a partir de juny en els 3 dies posteriors).
 • Matriculació en el període corresponent de juny i extraordinari de setembre
 • Haver cursat el batxillerat internacional o haver cursat estudis a una Escola Bilingüe

Alumnes de la Unió Europea

Alumnes de la Unió Europea, Suïssa, Xina o altres països amb acords internacionals; o alumnat amb Batxillerat Internacional (*BI) o amb el Títol de Batxillerat Europeu

Procés d’admissió

 • Omplir la preinscripció específica de l’ESDi.
 • Enviar una carta de motivació. En la carta l’aspirant haurà d’explicitar els motius del seu interès a estudiar disseny i pels quals sol·licita la seva admissió en l’ESDi. De forma opcional, també pot detallar informació sobre projectes de disseny que hagi realitzat (es poden adjuntar imatges dels mateixos).
 • Realitzar una entrevista online o presencial per valorar la idoneïtat de l’aspirant i el seu grau de maduresa per cursar el Grau.
 • Solament en els casos necessaris, presentar el Diploma oficial de l’idioma en què s’imparteix el programa (espanyol) o realitzar la prova de nivell durant l’entrevista online o presencial.
 • Obtenir la Credencial de la UNED per a l’accés a la Universitat
 • En el cas de ser acceptat, és necessari efectuar la reserva de plaça en els 15 dies posteriors a la recepció del comunicat d’acceptació.
 • Matriculació en el període ordinari de juliol o extraordinari de setembre.

 

Alumnes internacionals de fora de la UE

Resta d’alumnat (no pertanyent a la Unió Europea) i sense possessió del Batxillerat Internacional

Procés d’admissió

 • Emplenar la preinscripció específica de l’ESDi.
 • Enviar una carta de motivació. En la carta l’aspirant haurà d’explicitar els motius del seu interès en estudiar disseny i pels quals sol·licita la seva admissió a l’ESDi. De forma opcional, també pot detallar informació sobre projectes de disseny que hagi realitzat (es poden adjuntar imatges dels mateixos).
 • Realitzar una entrevista online o presencial per valorar la idoneïtat de l’aspirant i el seu grau de maduresa per cursar el Grau.
 • Només en els casos necessaris, presentar el Diploma oficial de l’idioma en què s’imparteix el programa (espanyol) o realitzar la prova de nivell durant l’entrevista online o presencial.
 • Obtenir la convalidació dels estudis cursats a través de la UNED.
 • Realitzar la prova d’accés a la Universitat (PAU) a través de la UNED.
 • En el cas de ser acceptat, és necessari efectuar la reserva de plaça en els 15 dies posteriors a la recepció del comunicat d’acceptació.
 • Matriculació en el període ordinari de juliol o extraordinari de setembre.

 

Tota la documentació acadèmica oficial haurà de presentar-se en espanyol o en anglès. Per a la resta d’idiomes, és imprescindible aportar una traducció jurada a l’espanyol o a l’anglès que inclogui el segell oficial del centre del país d’origen.