Notícies
10 Novembre 2010
Un alumne d’ESDi desenvolupa una màquina expenedora de cultius comestibles

El flux humà de les zones rurals a les ciutats es va consolidar l’any 2008, quan la població urbana mundial va superar, per primera vegada a la història, a la població rural. A mesura que la població allibera les zones agrícoles, els ecosistemes cada vegada més recuperen aquests espais. D’aquesta manera, les aglomeracions humanes a la ciutat podrien considerar-se positives perquè permeten l’alliberament dels espais naturals. Aquestes noves dinàmiques representen una veritable oportunitat per un futur sostenible, o definitivament posen en perill la sostenibilitat global? Podria aconseguir-se un major grau de sostenibilitat mitjançant l’ús de la logística i els serveis de producció adequats?

Haberlandt

és una màquina expenedora de cultius comestibles. Alhora bioreactor pel cultiu d’un superaliment -la microalga espirulina (Arthospira Platensis)- i cuina automatitzada d’avantguarda. Una matriu cyborg. Ecosistema de vida i mecatrònica on un organisme viu simbiotitzat amb sistemes tecnològics. Un sistema sostingut però obert, amb les entrades i sortides típiques d’una entitat que al seu torn depèn d’un sistema d’intercanvis químic-energètics per a la seva persistència. La màquina produeix algues com a objectiu últim però necessita ser recarregada amb una aportació mínima de nutrients, podent reduir aquest cicle d’intercanvi a algues per a consum humà (sortida) i orina humana (entrada). Una reducció supereficient del sistema agrari tradicional, sintetitzat i compactat per a la producció hiperlocal urbana. El dispensador de la màquina representa un potencial ecotò per al ciutadà urbà compromès amb la la sostenibilitat del binomi producció-consum, tan deficient en un món tan globalitzat i asimètric. HABERLANDT, a vending machine