Notícies
15 Abril 2012
Tres alumnes d’ESDi són guardonats amb les Beques Santander CRUE CEPYME

Tres estudiants del Grau de Disseny de l’Escola Superior de Disseny ESDi faran pràctiques remunerades en empreses a jornada sencera entre els propers mesos de juny i setembre de 2012. Es tracta de Genís Senén, que farà pràctiques a Nutcreatives; Mireia Puig, a Gemma Bernal; i Mariona Gil, a Confecciones Baume. Són beques de 600 euros bruts que atorga el Banco de Santander en col·laboració amb la CRUE i la CEPYME per promoure la realització de pràctiques d’estudiants matriculats a les universitats espanyoles associades a la CRUE durant un període de tres mesos en petites i mitjanes empreses, facilitant d’aquesta manera la seva posterior inserció laboral. A instàncies de l’empresa, la durada de la pràctica es podrà ampliar fins a sis mesos. En aquest cas, l’empresa serà la responsable del pagament de l’ajuda econòmica corresponent a aquest període d’ampliació. L’import que rebrà l’estudiant per aquest nou període haurà de ser, com a mínim, de la mateixa quantitat rebuda en els tres mesos inicials. Els requisits per poder optar a la beca, entre d’altres, eren estar matriculat a qualsevol titulació (grau, màster oficial i màster propi) impartida per la Universitat Ramon Llull o pels seus centres adscrits el curs acadèmic per al qual se sol·licita la beca, o bé cursar estudis a la Universitat Ramon Llull acollint-se dins d’algun programa de mobilitat acadèmica. A més, calia tenir superat, en el moment de sol·licitar la beca, el 50% dels crèdits necessaris per obtenir el títol universitari. En el cas dels alumnes de plans d’estudis antics, els alumnes dels dos últims cursos d’una Facultat, Escola Tècnica Superior o Escola Universitària o que estiguessin matriculats i realitzant el projecte de final de carrera.