Notícies
31 Agost 2011
S’inicia l’any de la 1a promoció del estudis de Grau en Disseny

Ho faran els alumnes que enguany comencen el 4t curs i que van iniciar els seus estudis a l’ESDi l’any acadèmic 2008-2009. En el fet que es produeixi a l’ESDi la 1a promoció de dissenyadors amb titulació universitària de Grau, reconeguda per la Unió Europea, cal remuntar-se a l’any 2009, que és la data en què la Generalitat va reconèixer, per una banda, l’adscripció de l’ESDi a la Universitat Ramon Llull i, per l’altra, la implantació a la nostra escola dels estudis de Grau en Disseny, cosa que transformava aquesta titulació en estudis universitaris oficials. L’ESDi continua, com ha pretès sempre, amb la voluntat d’ésser un centre universitari capdavanter no només en impartició d’estudis, també, sobretot, en recerca. Diversos fets, com el 1r Congrés Internacional en Disseny i Innovació de 2010, ho acrediten. En conseqüència té el ferm interès de contribuir al progrés econòmic i social del pais, i aquesta és una qüestió que està reflectida en els compromisos fundacionals de l’escola, i és un aspecte lligat, molt clarament, a l’emprenedoria. ORDRE IUE/9/2009, de 9 de gener, per la qual es reconeix l’adscripció de l’Escola Superior de Disseny ESDI a la Universitat Ramon Llull i la implantació dels estudis de grau en disseny. (DOGC 5303, de 23 de gener de 2009). Els nous graduats en el nou títol oficial universitari en Disseny aniran acompanyats de dissenyadors amb títol propi de la URL que han obtingut el títol de grau, ja que també s’iniciarà també la primera edició del curs pont per obtenir el títol oficial de Grau en Disseny, d’acord a la resolució del Consell d’Universitats i per l’AQU (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) i publicat al seu web el 15 de juliol, adreçat a Graduats en disseny per la URL. http://www.aqu.cat/doc/doc_17931743_1.pdf L’aprovació de les passarel-les, i els respectius quadres d’equivalències curriculars, entre el títol propi-URL de graduat superior en disseny i el nou títol oficial de Grau, permet a la vegada que els alumnes que no han finalitzat els estudis de Graduat pugin, sol-licitar el canvi als estudis de Grau, mitjançant el corresponent procés de reconeixement de crèdits. Aquells alumnes interessat tenen que adreçar-se a la direcció de l’ESDi per analitzar el seu cas. Article de l’ESDi a Viquipèdia