Notícies
15 Novembre 2011
S’amplia el termini per inscriure’s al Curs d’adaptació fins al 29 de novembre

Primera edició del Curs pont (o d’adaptació) per obtenir el títol oficial de Grau en Disseny. Ha estat acordat per resolució del Consell d’Universitats i per l’AQU, l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i es va publicar al web de l’AQU el 15 de juliol de 2011. El Pla d’estudis del Títol Propi de la URL està en extinció i se substitueix pel Pla d’estudis de Grau oficial Documentació: (Veure document) Ampliació dels terminis per a sol·licitar places al curs d’adaptació al títol oficial de Grau en Disseny (només graduats) o per sol·licitar el canvi de pla d’estudis al Grau en Disseny, provinent del pla vell (títol propi) (Veure document) Obtenció de plaça pel curs pont i sol (Veure document)Formulari convalidar cursos pont

1ª edició del Curs pont d’adaptació al títol oficial de Grau en Disseny

Més documentació: (veure document) Cursos d’Adaptació al títol de Grau en Disseny -crèdits, assignatures i descriptors-. (Veure document) Reconeixement de crèdits per acreditació d’experiència laboral Inici de classes: divendres 20 de gener de 2012. Finalització de classes: 20 de juliol de 2012. Horari: divendres de 19 h a 22 h i dissabtes de 9 h a 14.30 h Calendari ampliat de tramitació administrativa i d’implantació del curs d’adaptació (curs pont): Fins el 29 de novembre (inclòs) Que tots els sol·licitants enviïn per correu certificat o per lliurament personal a la recepció de l’ESDi, la sol·licitud de matrícula, i de corresponent demanda de reconeixements, adjuntant la documentació corresponent que ho justifiqui, per tal que la Secretaria Acadèmica de l’ESDI, i posteriorment la Comissió de reconeixements de la URL, pugui valorar la sol·licitud, i si s’escau, puguin ser aprovades com a reconeixements de crèdits pel curs d’adaptació: 1. Acreditacions d’experiència laboral com a dissenyador/a. 2. Acreditacions d’estudis o d’assignatures de nivell universitari, ja cursades anteriorment (incloses del títol propi de l’ESDI) 30 novembre Publicació al web de la relació de les sol·licituds rebudes ordenades per DNI/passaport. Fins al 5 desembre Reclamacions a admissions@esdi.es de les eventuals absències o errors a la relació publicada. 7 desembre Publicació ordenada per mèrits de la relació de sol·licituds. Cadascun del sol·licitants rebrà un correu personalitzat amb el resultat de l’admissió, i si és favorable, del dia i hora de la cita per a matricular. La llista d’espera conservarà el seu ordre davant les renúncies que es produeixin. En cas que no s’assoleixi l’admissió, haver participat en aquest primer procés, es considerarà preferent el fet d’haver-hi participat davant de les noves sol·licituds que puguin haver-hi a la nova edició del curs vinent. Del 12 al 21 desembre Matrícules amb cita prèvia. 16 de gener Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL 17 de gener Notificació personal de la resolució dels "reconeixements" atorgats a cada sol·licitant. (Secretaria i correu electrònic) 18 de gener Data màxima de renúncia a la plaça atorgada. 20 gener Presentació i inici del curs pont 20 de juliol Final del curs pont

Extinció del Pla d’estudis de Graduat en Disseny títol propi de la URL

Calendari per la tramitació de canvi de pla d’estudis 21 novembre Data final de sol·licituds de reconeixements pels canvis a pla oficial. 16 novembre - 12 desembre Tancament de sol·licituds de reconeixements i matrícules amb cita prèvia. 16 de gener Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL 17 de Gener Notificació personal de la resolució dels "reconeixements" atorgats a cada sol·licitant. (Secretaria i correu electrònic) 6 Febrer Inici de la docència de les assignatures pendents en grups especials dintre del segon semestre. Demanda de més informació: E-mails: admissions@esdi.es, secretaria@esdi.es Telèfon: 93 727 48 19