Notícies
18 Setembre 2011
Primer dia de curs, jornada de presentacions

La presentació ha durat mitja hora aproximadament. S’ha distribuït als alumnes la carpeta de la Universitat Ramon Llull (dissenyada enguany per l’estudiant de l’ESDi Albert Grèbol) i s’ha donat el calendari i la normativa acadèmica i els horaris segons l’itinerari de disseny que estudia cada alumne. Avui dimarts 20 de setembre han començat les classes els alumnes de 2n, 3r i 4t curs. Ahir ho van fer els alumnes de 1r curs. En la presentació als alumnes, tant ahir com avui, han intervingut les següents persones: Llorenç Guilera, director de l’ESDi, Gemma Gómez, coordinadora docent, Antoni Mañach, responsable de Suport a l’alumnat i Míriam Millán, responsable de Relacions Internacionals. Ahir també van intervenir Toni González, responsable dels serveis informàtics i Ignasi González, adjunt de la Direcció General. El discurs de benvinguda a l’alumnat l’ha fet el director de l’ESDi, el Doctor Llorenç Guilera. A banda, en el curs de la presentació, s’han comentat les qüestions següents: - El Pla d’estudis - La normativa acadèmica i el funcionament de les classes - El Departament de Suport a l’alumnat - S’han presentat els tutors - Òrgans de representatitivitat dels alumnes - Horaris d’atenció a l’alumnat - Els serveis informàtics de l’ESDi