Notícies
16 Agost 2011
Novetats en la recerca del Departament de Producte de l’ESDi

El carro de neteja viària que actualment es pot veure en funcionament en els districtes barcelonins d’Horta i Nou Barris va ser desenvolupat entre 2008 i 2009 des de la Unitat Departamental de Producte i Interiors de l’ESDi per la Corporació CLD, com a fruit d’un conveni de recerca i transferència de coneixement signat entre ambdues entitats. L’aplicació de la metodologia d’ecodisseny com a estratègia d’innovació empresarial i millora continua per al compliment de criteris de Compra Verda Pública, ha propiciat, a més del producte en si, la sistematització d’una experiència investigadora que està sent reconeguda per la comunitat investigadora i per les institucions públiques. Així, sota el títol "Ecodesign Methodology Applied to human-powered trolleys for Barcelona s urban cleaning" i en representació de tot l’equip, l’alumna resident Berta Perarnau presentava la metodologia i resultats obtinguts, al Congrés Internacional SIM, Sustainable Intelligent Manufacturing, que va tenir lloc a Leiria (Portugal) entre el 28 de juny i 01 de juliol, amb la presència de destacats experts en aquest àmbit. La comunicació tècnica ha estat inclosa en la publicació "Proceedings of Sustainable Intelligent Manufacturing. H. Bartolo (coord.)​​. ISBN: 978-989-8481-03-0 ". Així mateix, els esforços per detectar i reduir els principals impactes ambientals ocults al llarg de tot el cicle de vida del carro, al costat del enfortiment del teixit empresarial regional, han merescut el reconeixement pel Centre Català del Reciclatge de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, sent seleccionat en el Premi de Disseny per al Reciclatge 2011, el lliurament de premis tindrà lloc el proper 20 d’octubre al Palau Robert de Barcelona, a les 20 hores. Aquests resultats són fruit del treball en equip de la comunitat docent i investigadora de l’ESDi, comptant amb la coordinació del professor Carlos Jiménez, Albert Llort com a responsable del disseny, Juan Favaro, Iván Merino i Jon Marín com investigadors participants, el professor Josep Puig com assessor tècnic i els alumnes de l’assignatura d’Ecodisseny del curs 2007/2008. Amb l’homologació del Grau en Disseny a l’Espai Europeu d’Educació Superior, que equipara aquests estudis al nivell de titulacions universitàries clàssiques, ens trobem en un moment històric del qual tots ens hem de sentir part. En aquest nou context, els projectes no acaben quan es fabrica i lliura el mer producte acabat, sinó quan som capaços de sistematitzar el procés i la metodologia seguits, divulgant els seus resultats per fomentar el debat amb la comunitat acadèmica i investigadora, la qual cosa ens permet retroalimenten i aprendre junts, aportant el nostre gra de sorra a l’àmbit de la "Recerca en Disseny".