Notícies
28 Novembre 2011
Nou servei per a l’alumnat: l’Internet working area

Els equips portàtils s’han de sol·licitar a la recepció de l’escola i es poden utlitzar un temps màxim de dues hores. Es pot prorrorogar el termini de préstec prescencialment a la recepció si ningú ha sol·licitat l’equipament i no s’ha excedit el termini de devolució. Per formalitzar el préstec és necessari presentar el DNI a la recepció. Els equips informàtics s’han de reservar amb antel·lació si és possible. Els ordinadors portàtils no es poden treure del recinte de l’ESDi.