Notícies
21 Maig 2010
Nou grau en disseny en horari nocturn de l’ESDi: la formació com un antídot contra la crisi

Les persones majors de 40 anys, que no disposen de titulació acadèmica però sí d’experiència laboral relacionada amb la carrera que vulguin cursar, hauran d’enviar una sol·licitud al rectorat de la Universitat Ramon Llull. Aquesta via d’accés contempla la realització d’una entrevista personal si el currículum és considerat apte. Requisits:

  • Tenir experiència laboral directament relacionada amb l’ensenyament que es vol accedir.
  • No tenir cap titulació acadèmica que permeti l’accés a la universitat.
  • Tenir 40 anys abans del dia 1 d’octubre de 2010.
  • Procediment: L’interessat o interessada haurà de lliurar la següent documentació:
  • Fotocòpia del DNI o passaport
  • Sol·licitud de matrícula
  • Curriculum vitae
  • Carta de motivació
  • Fer efectives les taxes de la prova (veure apartat "Quota de la prova i forma de pagament"
  • Els estudis de disseny en horari nocturn es desenvoluparan paral·lelament a les instal·lacions que l’ESDi disposa a Sabadell i a les aules de proximitat de Barcelona al Passeig de Gràcia, i els horaris s’organitzaran amb un elevat grau de flexibilitat per tal de facilitar la compaginació amb la vida laboral. El període de preinscripció d’aquesta nova oferta d’estudis en disseny, dirigida a persones que vulguin reorientar o professionalitzar la seva formació, ha començat aquest mes de maig. Per obtenir més informació addicional accedir a www.url.edu