Notícies
24 Abril 2010
Nou Director de l’Escola Superior de Disseny ESDi, el Dr. Llorenç Guilera

El nomenament com a Director de l’ESDi comportarà assumir les funcions pròpies de la direcció de gestió estratègica acadèmica. D’aquesta manera el proper 10 de maig el Dr. Guilera deixarà l’actual càrrec de cap del departament d’Anàlisi i Prospectiva del Disseny per assumir plenament les pròpies del seu nou càrrec. Com a nou director de l’ESDi, el Dr. Guilera s’incorpora també al Comité de Direcció del grup presidit pel Director General de la Fundació Fundit/ESDi:Antoni Garrell.

El Dr. Llorenç Guilera

és Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i Doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Està especialitzat en la docència i recerca de la creativitat, la intel·ligència i les competències directives. Autor de quantitat d’articles en revistes especialitzades, actualment és professor de Creativitat del grau oficial de disseny de l’ESDi, Director de Desenvolupament del Professorat i Cap del Departament de Teoria i Desenvolupament del Disseny. Entre les seves darreres activitats consta la direcció del 1er Congrés Internacional de Disseny i Innovació de Catalunya celebrat al març de l’any 2010. En la mateixa sessió de la comissió permanent del patronat de la FUNDIT, presidida per Sr. Josep Bombardó, van ser ratificats en els seus càrrecs la professora Encarna Ruiz en el càrrec de Directora de Coordinació acadèmica de l’ESDi, i el professor Ignasi González en el de Director de Desenvolupament Corporatiu i adjunt a Direcció General de la FUNDIT/ESDi. Fotos adjuntes, Comité de Direcció, des de dalt: Antoni Garrell, Professor Llorenç Guilera, Professora Encarna Ruiz, Professor Ignasi González Entrevista al Dr. Guilera el dia 28 d’abril al programa "A bona Hora" de Ràdio Sabadell.