Notícies
24 Febrer 2012
Llum verda a ESDi Color_Lab Spain

La reunió de Patronat ha aprovat la creació d’una entitat específica amb la denominació ESDi Color_Lab Spain, un laboratori d’idees, amb especialistes, nascut amb la funció de desenvolupar recerca en color i definir les tendències per a la propera temporada en moda, tèxtil i disseny, i la indústria. La marca és fruit d’un acord d’associació entre l’Escola Superior de Disseny ESDi i Intercolor per la qual cosa l’ESDi esdevé el representant d’Intercolor a Espanya i ho fa amb ESDi Color_Lab Spain. Intercolor (International study comission for colour) és una associació d’àmbit internacional, amb representants en diversos països, la missió de la qual és la definició de les tendències de color en moda, tèxtil i disseny, i en tots els sectors de relacionats amb els béns de consum. L’ESDi emprèn el projecte amb atributs que avalen la seva capacitat: escola fundada l’any 1989, pionera en la formació i la recerca en disseny, entès com a disciplina transversal, amb ple reconeixement oficial en l’àmbit universitari des dels orígens. Primer centre a Catalunya que imparteix el Grau en Disseny oficial en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb fortes sinèrgies amb la indústria i el protagonisme de professors / dissenyadors que han liderat el projecte formatiu i la professionalització de 1.700 graduats.