Notícies
24 Novembre 2010
Lliurament de Títols de Graduat Superior en Disseny de la 18a Promoció de l’ESDi

[...] una especialitat que l’ESDi va crear fa 4 anys a favor de la transversalitat i la gestió del Disseny, adaptant-se a la realitat socio-empresarial del moment i fomentant, d’aquesta manera, la cultura del disseny. L’acte va estar presidit per la Rectora de la Universitat Ramon Llull, Dra. Esther Giménez-Salinas i el president de la FUNDIT, Sr. Josep Bombardó i Navinés, qui va informar de l’existència del servei ESDiempresa, com a Centre de suport a l’emprenedor, com un espai que fomenta les iniciatives dels recent graduats. El Sr. Lluís Rodríguez Salgado -Subdirector General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya- va destacar amb la seva conferencia la necessitat de persones que generin noves maneres de produir, comercialitzar i distribuir un producte; de descubrir noves utilitats a les coses ordinàries, incentivant així al graduats a la recerca d’oportunitats i a la creació d’empreses. El Sr. Garrell, Director General de la Fundit, confia que la recuperació econòmica del nostre país es trova en mans dels nous dissenyadors, de la mateixa manera que la Rectora de la URL, qui es va dirigir a aquests com els responsables de dissenyar un món més agradable. Així mateix es va fer l’entrega de les medalles ESDi que, per segon any consecutiu, s’atorguen com a reconeixement a les trajectòries professionals i acadèmiques dels exalumnes de la sisena promoció de l’ESDi Roger Arquer, Isabel Giribets i Jordi Serrano; a l’empresa que durant l’últim any ha col-laborat amb més intensitat en el programa de pràctiques professionals OGILVYONE WORLDWIDE; i al millor alumne de la Promoció 09/10 Macarena Adell. Per últim també es va fer un especial esment a aquells alumnes que van estar premiats a concursos de disseny durant el curs passat 09/10.