Notícies
25 d’abril de 2016
L’ESDi passa amb nota la verificació per part de l’AQU del Títol de Grau Oficial en Disseny

 

Just fa uns dies que es va fer públic el resultat del prestigiós rànquing del BBVA a on l’ESDi destacava com a primera universitat catalana recomanada per estudiar disseny i el centre ha rebut, ja, una segona molt bona notícia: un Comitè d’Avaluació Externa (CEE), proposat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), ha valorat favorablement el centre i l’autoritza a seguir desenvolupant la titulació de Grau Oficial en Disseny.


El passat 26 d’octubre de 2015, l’Escola Superior de Disseny ESDi va rebre la visita del Comité de Evaluación Externa (CEE). Aquest Comitè va avaluar el centre en el marc del programa d’Acreditació, que totes les titulacions universitàries oficials han de passar abans de sis anys a comptar des de la seva verificació inicial, per tal de comprovar que la titulació s’està desenvolupant tal com estava planificada. Arran d’aquesta visita, la CEE va emetre un informe en el qual “recomana a la Comissió Específica d’Avaluació d’Arts i Humanitats l’emissió d’un informe d’acreditació favorable per a la titulació avaluada, amb nivell d’Acreditat”. Una valoració que va ser confirmada i oficialitzada el passat 21 d’abril.


La CEE emet, així, un informe molt positiu per al centre i en subratlla elements com les seves infraestructures, la seva dotació humana (professorat i personal staff) i la qualitat del seu mètode docent. Destaca, entre d’altres, els següents punts forts:


- La implicació dels responsables en el bon desenvolupament del pla formatiu del Grau.
- La qualitat del professorat i les seves motivacions de millora en la seva promoció professional i implicació a la investigació.
- L’excel·lent coordinació docent que dóna consistència a la formació.
- La voluntat constant de millora.
- La satisfacció dels estudiants amb el tracte i la formació rebuda, potenciada en part pel clima familiar i proper del centre.
- L’alt grau d’adequació de les instal·lacions del Centre, així com la partida pressupostària dedicada al manteniment i a la compra de material innovador.


Així, l’AQU emet una qualificació de favorable i atorga, com és preceptiu, un nou període de 6 anys per tal que l’ESDi pugui seguir impartint amb la mateixa constància i exigència que fins ara la formació en Grau Oficial Universitari en Disseny. Tal com està marcat per a tot centre que imparteix un títol oficial en l’Espai Únic d’Ensenyament Superior Europeu.