Notícies
31 de gener de 2017
L’ESDi col·labora amb l’Ajuntament de Sabadell en la creació d’una marca de ciutat pròpia.

En un acte que ha tingut lloc avui dimarts 31 de gener al Teatre Principal de Sabadell, l’Ajuntament de Sabadell ha presentat el projecte que duu a terme en col·laboració amb l’Escola Superior de Disseny ESDi per tal d’impulsar una marca de ciutat pròpia.

L’acte ha comptat amb la presència de la Sra. Marisol Martínez, tinenta d’alcalde, el Sr. Antoni Garrell, Director General de la Fundació per l’ESDi (FUNDIT)  i la Dra. Encarna Ruiz, de la Unitat de Transferència del Coneixement de l’ESDi i una de les principals responsables del projecte.L’objectiu de l’Ajuntament de Sabadell és dotar la ciutat d’un relat comú que reforci la identitat col·lectiva, que sigui representatiu i perdurable en el temps i en el què s’impliqui també la ciutadania i generi, a més, un sentiment de pertinença.

En el procés de creació de la marca de ciutat és necessari buscar la complicitat de tots els agents territorials i en aquest sentit, el projecte de conceptualització, disseny i execució de la marca, impulsat des de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, ha estat encarregat a la FUNDIT, fundació de l’Escola Superior de Disseny ESDi, que compta amb un equip de recerca de professionals multidisciplinaris i amb experiències prèvies en el desenvolupament d’estudis socials i econòmics.


La FUNDIT ha previst que la construcció del relat de ciutat i la conceptualització de la marca es durà a terme en 3 fases diferenciades.

A hores d’ara la primera ja s’ha posat en marxa i consisteix, d’una banda, en la realització de diferents Focus Group amb diferents col·lectius representatius de la ciutat; passant per una enquesta ciutadana que ja està activa a Consensus i que es pot respondre fins el proper 12 de febrer i, per últim, un seguit d’entrevistes en profunditat a persones destacades de diferents àmbits de la ciutat.

Un cop aprovades les conclusions de la primera fase, caldrà començar a dissenyar la fase d’anàlisi del missatge i de la pròpia imatge de la ciutat mitjançant un relat que impregni credibilitat i sentiment de pertinença. Serà en aquest moment quan es proposaran accions concretes i es dissenyarà una campanya de comunicació amb els agents implicats i la ciutadania. La tercera de les fases serà l’execució del projecte  pròpiament dit.


El projecte, que té un termini d’execució de sis mesos, compta amb un pressupost inicial de 40.000 euros, dels quals la FUNDIT aporta un 55% i l’Ajuntament el 45% restant.