Notícies
10 de novembre del 2016
Les TIC i les Telecomunicacions a l’ESDi

El passat 9 de novembre, l’Escola Superior de Disseny ESDi Sabadell va acollir una nova sessió del Cicle de conferències: Smart Design, on aquest cop la temàtica van ser Les TIC i les Telecomunicacions. Ramón Palacio, director general de Xponent Triple AQ i professor del màster en Direcció de Telecomunicacions i Sistemes de l’Empresa de la UPF, va oferir una interessant conferència que explicava des de la importància del món de les senyals fins a l’evolució dels cables i ones que ens rodegen.

 Va donar inici explicant la relació entre el temps i la freqüència al complex camp de les senyals (fossin digitals o analògiques) i com aquestes, a partir de les ones que s’obtenien, es podien arribar a digitalitzar gràcies a la quantificació digital. Les senyals queden representades en valors finits que es tradueixen sempre en codis binaris.

Palacio, també va donar èmfasi a la tan coneguda fibra òptica, la qual avui en dia substitueix el cable coaccional. El fet diferenciador de la fibra és, per començar, el seu component. A diferència del que es coneixia fins ara (el coure), aquesta es fabrica amb silici, tot i que també podríem dir “sorra de platja”. És superior al cable convencional quan parlem de la capacitat que té respecte a l’enviament de dades a grans distancies i velocitats i, a més, és immune a les interferències electromagnètiques.

En resum, vam gaudir d’una audició participativa i enriquidora on es va al·ludir a tot l’avanç tecnològic a les telecomunicacions i tot el seu mecanisme de funcionament i comprensió.