Notícies
10 Desembre 2012
La Universitat Ramon Llull se suma a la preocupació per la inversió en educació

La Universitat Ramon Llull se suma al comunicat: "La universidad garantía de futuro", que han fet públic rectors i rectores de les universitats públiques espanyoles. El comunicat manifesta que, com a conseqüència de la imminent aprovació dels nous pressupostos generals de l’Estat i dels pressupostos corresponents a cadascuna de les comunitats autònomes, es planteja una situació preocupant que pot perjudicar la universitat espanyola en la seva activitat de docència, recerca i innovació. A la vista de la delicada situació plantejada, la Universitat Ramon Llull dona suport al manifest i declara que: D’una banda, la crisi econòmica que estem patint des de ja fa uns anys està tenint un impacte important en tot el sistema universitari. La Universitat Ramon Llull, tot i no rebre finançament basal de l’Administració, es veu també afectada per les retallades dels pressupostos públics, especialment pel que fa al finançament de R+D+I per a programes competitius o beques destinades a estudiants o personal docent investigador. D’altra banda, tenint present la cabdal importància de la recerca en el progrés general del coneixement, i el seu impacte contrastat en la innovació i el desenvolupament, la no inversió en recerca repercuteix negativament a mig i llarg termini en la competitivitat del nostre teixit econòmic. La universitat, en tant que institució que aglutina les missions de formació, recerca i transferència de coneixement, ha de ser el motor que permeti avançar en el nou model de societat del coneixement.