Notícies
21 Octubre 2011
La Unitat de Producte, menció especial als Premis de disseny per al reciclatge de la Generalitat

El Sr. Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va ser l’encarregat de lliurar el diploma acreditatiu a Carlos Jiménez, Iván Merino y Tito Favaro, professors de la Unitat Departament de Producte i Interior de l’ESDi. El carro de neteja viària dissenyat per a l’empresa Corp. CLD, en paraules del jurat: Ha rebut una menció del jurat per ser un projecte integral que aborda els aspectes mediambientals en totes les seves fases, des de la conceptualització al desenvolupament. És també un bon exercici d’ecodisseny i un exemple de col-laboració universitat-empresa. El carro de neteja viària de la Unitat Departamental de Producte i Interiors de l’ESDi va ser premiat per davant de 48 candidatures presentades a la categoria de "productes", moltes d’elles, per part d’empreses reconegudes al sector. Carro de neteja viària Escola Superior de Disseny ESDi Producte fabricat per a l’empresa Corp. CLD. Redisseny d’un sistema d’escombrada manual que inclou el carro, l’escombra i el cabàs que utilitza l’operari de neteja viària a la ciutat de Barcelona. El carro té una doble funcionalitat: d’una banda, serveix per transportar els diferents estris associats al servei, i de l’altra, permet recollir i transportar la brossa recollida. En el seu redisseny es va aplicar la metodologia d’ecodisseny amb la quantificació d’impactes ambientals. Propietats: - Fabricat amb materials reciclats i reciclables (plàstic ABS reciclat per a la carcassa, cautxú reciclat per a les rodes, acer per a l’estructura). - Producte amb menys impacte ambiental en la fase de producció i de fi de vida que el seu antecesor. - Compleix els criteris de compra verda pública de l’Ajuntament de Barcelona. - Durabilitat per a un Server mínim de 8 anys. Ha rebut una menció del jurat per ser un projecte integral que aborda els aspectes mediambientals en totes les seves fases, des de la conceptualització al desenvolupament. És també un bon exercici d’ecodisseny i un exemple de col·laboració universitat-empresa. Més informació: www.esdi.es