Notícies
5 de febrer de 2016
La professora de l’ESDi Elizabeth Ferrandiz obté el grau de Doctora per la Universitat Autónoma de Barcelona

La professora de l’ESDi Elizabeth Ferrandiz ha obtingut el grau de Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona amb el projecte de tesi doctoral "Visionat connectat i multitasca en el consum de sèries de ficció per Internet".


En aquest estudi, Ferrandiz investiga la capacitat de realitzar diverses activitats simultàniament en l’ús dels media, especialment en el consum de productes audiovisuals. La creació de l’hàbit de simultaniejar tasques pot ser degut a la influència de l’entorn o fruit d’un comportament conscient dirigit a objectius.


El producte escollit han estat les sèries de ficció i el context, la connexió a Internet per a un visionat en línia i la part empírica es realitza mitjançant mètode selectiu amb enquesta o qüestionari en línia, que ha estat respost per 2010 usuaris de la comunitat online Series.ly.
Els resultats obtinguts mostren que les sèries de ficció es comparteixen en primer lloc amb els amics, seguit de la família i a ser possible de forma presencial, que el consum es realitza a l’habitació personal  utilitzant preferentment el portàtil i que durant el visionat no només es realitzen activitats de compartir i comentar el mateix, sinó també altres com jugar a videojocs, o fer deures.
 Futures línies d’investigació permetran aprofundir en el visionat connectat a través de la xarxa tal com s’ha realitzat en l’estudi. Pel que fa a multitasca, es proposa aprofundir en la tipologia d’activitats així com és necessària la reflexió sobre l’assimilació o comprensió del contingut consumit mentre es duen a terme aquestes activitats simultànies.Elizabeth Ferrandiz és llicenciada en Belles Arts, en l’especialitat de Disseny Gràfic, per la Universitat de Barcelona. Va cursar també un Postgrau en Tècniques d’Animació per Ordinador a l’Escola Pia de Sarrià. Doctora en Psicologia, per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa “Percepció, Comunicació i Temps” (2016).
Actualment és professora titular i coordinadora de la Unitat d’Ampliació del Coneixement en Producte i Usabilitat d’Espais de l’ESDi, i membre del grup de recerca de Teoria, Anàlisi i Desenvolupament del Disseny de l’ESDi (TADD).
Ha treballat a diverses productores com a operadora 3D per a projectes audiovisuals, cd-roms, interactius, etc... A l’ESDi ha coordinat la unitat de producte i la unitat d’Audiovisuals i entre altres tasques, ha format part de la comissió del pla d’estudis del títol de disseny per els itineraris d’audiovisuals i gràfic; és membre avaluador del tribunal de Projectes Finals de Carrera; ha coordinat diferents cursos en el marc docent de l’ESDi i en el marc dels cursos d’estiu de la URL en diferents edicions; imparteix assignatures tècniques d’ús d’eines 3D per a diferents itineraris curriculars o assignatures projectuals mixtes, on es barregen els itineraris.