Notícies
12 de juliol de 2013
La professora d’ESDi Mireia Feliu obté el grau de Doctora per la Universitat de Barcelona

Amb el projecte de Tesi Doctoral "In-Quietuds. Nomadismes Contemporanis", Mireia Feliu ha obtingut la distinció Cum Laude per part del Tribunal. In-Quietuds. Nomadismes Contemporanis és un projecte artístic i teòric de recerca que investiga la mobilitat nòmada en la contemporaneïtat. Davant un tipus de mobilitat dominant en el capitalisme occidental, cabdal en l’acceleració dels efectes de globalització econòmica amb conseqüències socials (major jerarquització), polítiques (pèrdua de poder dels Estats) i culturals (homogeneïtzació progressiva dels territoris), el projecte aposta per una mobilitat i subjectivitat nòmada com a figuració crítica d’aproximació i actuació eficient, responsable, efectiva i afectiva cap a una realitat contemporània entesa com a sistema, i per tant, com un tot heterogeni, contradictori i autoorganitzat.

La investigació s’ha desenvolupat, d’una banda, des de la producció artística, a partir de la creació d’una sèrie de 5 obres de format divers però de base fonamentalment audiovisual: instal·lació videogràfica de 6 canals, obra sonora, muntatge de time-lapses, etc. D’altra banda, el projecte s’ha desenvolupat també des de la recerca teòrica, un estudi del concepte de nomadisme en la contemporaneïtat des de 4 punts de vista interrelacionats:

1. Experiència de desplaçament viscuda per la mateixa Mireia Feliu entre 3 territoris: Nova York, Sahel Africà Occidental i Barcelona, entre 2002 i 2009.
2. Seguiment de comunitats nòmades encara vigents en cada territori mencionat
3. El concepte de nomadisme en el pensament crític occidental, partint del post-estructuralisme
4. Categories nòmades en l’art contemporani

La proposta del projecte In-Quietuds. Nomadismes Contemporanis ja havia estat premiada per la Fundació Espais (Girona, 2006), i havia rebut la subvenció de l’Institut Ramon Llull per a la seva exposició a la Oranim New Media Gallery (Israel, 2011). Així mateix, Mireia Feliu fou convidada a exposar les obres artístiques del projecte de Tesi Doctoral a dues mostres individuals: al Centre d’Art Cal Massó de Reus (2010) i a la Galeria Safia de Barcelona (2010), i també a explicar al seu projecte de tesi en ponències a la School of Visual Arts de Nova York i al The International Center of New York.

 

inquietuds_nomadismescontemporanis

In-Quietud #3. Horitzons d’anada i tornada
Vídeo instal·lació de 6 canals
8’ 53" - bucle infinit
2009 - 2010