Notícies
20 Novembre 2010
La professora d’ESDi, Valentina Montero, va participar al CIMUAT

Valentina Montero va presentar el comunicat "Estudio de Campo sobre prácticas artístico tecnológicas realizadas por mujeres en Catalunya", al qual es descriuen els principals punts d’un treball de recerca començat l’any 2009. Els resultats es poden trobar al lloc web www.maquinaomaravilloso.net realitzat junt a Vanina Hofman. L’objectiu del Congrés Internacional era reunir a artistes i investigadores/s que presentessin discursos innovadors en la convergència de l’art i la tecnologia, vinculats al tema de gènere a la nova esfera pública. A través dels nous mitjans (electrònics i digitals, net-art, ciberactivisme i ciberfeminisme, art interactiu, vídeo-instal·lació, videoart, fotografia digital, art sonor, realitat virtual, realitat augmentada, etc.) es va posar a prova la mateixa noció de com l’art es produeix i se’ns mostra, el que ens porta a qüestionar i avaluar els seus continguts així com la seva funció a la societat. Al Congrés van convergir diverses àrees de coneixement. El fil conductor incidia principalment en les aportacions des de la teoria i la praxi, i de forma particular en la capacitat que manifesta la pràctica artística per visibilitzar, qüestionar i desarticular els rols i estereotips de gènere denunciats pel feminisme i que encara avui perduren a la societat occidental. Així mateix es va fer especial èmfasi en el paper que exerceix l’art públic, així com les xarxes socials i activistes en la creació d’una nova esfera pública.