Notícies
26 Març 2012
La Fundació Indicis convoca una beca d’investigador junior

El disseny és un element estratègic i factor clau d’innovació en l’àmbit empresarial i una disciplina que millora la qualitat de vida de les persones. L’Escola i FUNDIT donen suport a les iniciatives que, en l’àmbit del disseny, actuen en aquesta direcció. Us oferim, a continuació, una convocatòria de beca de la Fundació Indicis.

La Fundació Indicis convoca una beca d’investigador junior per a desenvolupar la seva activitat en l’àmbit de la recerca aplicada en disseny i sostenibilitat.

Requisits d’accés:

- Alumne d’últim any de Grau en Disseny, que acabi el seu PFG durant el 2012

Habilitats exigides:

-Capacitat de treball en equip. -Proactivitat. -Alt domini de l’anglès (es valoraran altres idiomes). -Capacitat creativa. -Coneixements de la metodologia i la gestió del disseny. -Domini d’eines específiques de disseny (Pack Adobe, Autocad, Solidworks,...) -Fonaments d’ecodisseny.

Aspectes valorables:

-Excel·lència de l’expedient acadèmic. -Que el PFG tingui relació amb les línies prioritàries de recerca d’ESDi-INDICIS. -Que conegui i hagi participat prèviament amb el Departament de Producte i Interiors. -Que tingui intencions de desenvolupar una tesi doctoral en Investigació en Disseny.

Tasques a realitzar:

-Conceptualització i desenvolupament de projectes de recerca aplicada. -Resolució tècnica de projectes. -Suport en gestió de projectes. -Suport en comunicació i transferència de coneixement. -Prospecció i seguiment de l’activitat comercial i administrativa. -Tasques de gestió i de cobertura pròpies del departament.

Lloc de prestació de l’activitat:

Seu de la fundació INDICIS o en les dependències d’alguna institució en què la fundació té signats o signarà acords de col·laboració dins de l’àmbit metropolità de Barcelona.

Condicions:

-La durada és de tres mesos a mitja jornada (20 h setmanals, de 15h a 19h) -Es comença a partir del 2 d’abril de 2012. -La retribució és la d’una Beca per a Personal Investigador dotada en 720 ·

Termini de sol·licitud:

27 de març de 2012 Enviar currículum i carta de presentació a info@indicis.org amb el concepte "Beca INDICIS". Indicis al Twitter