Notícies
30 de març de 2016
L’AQU inicia el tram final per l’acreditació del títol de Grau Oficial en Disseny de l’Escola Superior de Disseny ESDi

El passat 26 d’octubre de 2015, l’Escola Superior de Disseny ESDi va rebre la visita del Comité de Evaluación Externa (CEE) proposada per a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).


Aquest Comitè va avaluar el centre en el marc del programa d’Acreditació, que totes les titulacions universitàries oficials han de passar abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial, per tal de comprovar que la titulació s’està desenvolupant tal com estava planificada. En la sessió pública de la Comissió d’Avaluació Externa es va destacar, entre d’altres: La qualitat del professorat i les seves motivacions de millora en la seva promoció professional i implicació a la investigació; la voluntat constant de millora per la qualitat i l’alt nivell i adequació de les instal·lacions.


Arran de la visita esmentada, la Comissió va emetre un informe amb data de 18/01/2016 a on comunicava l’inici dels tràmits finals del procés, el qual s’espera finalitzi al llarg del mes de maig.