Notícies
10 de desembre de 2015
L’exposició "Perifèria" arriba al Hall de l’ESDi

Des de fa un parell de setmanes al Hall de l’ESDi es pot veure l’exposició “Perifèria” on, sota la iniciativa de la Dra. Maia Creus, els graduats Oriol Arnedo, Meritxell Carles i Mai Mármol ens mostren els seus PFGés, tres projectes diferents però amb un nexe comú: parlen de les persones, “però dialogant amb elles, treballant conjuntament. Buscant l’intercanvi de coneixement, d’emocions i d’experiències. Processos que centren la mirada en col·lectius que conformen la nostra societat, reivindicant-los i cooperant conjuntament”.

 

 

Els seus són projectes treballats en primera persona, basats en la proximitat i l’experiència real entre persones i que plantegen una crítica als estereotips imposats donant èmfasi a una societat heterogènia. La voluntat d’aquests dissenyadors és que el disseny sigui una eina transformadora, un instrument de debat i de reflexió de la nostra societat.

Satèl·lit
(per Meritxell Carles)
Vivim en un món pensat per persones sense cap diversitat física, sensorial o cognitiva. En conseqüència vivim en un món dissenyat per a una majoria estandarditzada on, els «altres», estan socialment catalogats amb termes com discapacitats o minusvàlids.

Aquesta catalogació accentua les diferències en forma d’infravaloració i no com una característica de la seva identitat, tan vàlida com qualsevol altre.  Satèl·lit  dona veu a aquests col·lectius per tal que la informació i l’experiència que ofereixen esdevingui empatia, coneixement i transformació de la realitat en la qual vivim.

 

 

Dromomanía (per Mai Mármol)
El viatge, i sobretot el viatge de gran magnitud, és una nova forma d’escapisme social? 
O una possibilitat compartida d’auto-coneixement?

Dromomanía reflexiona sobre una forma de viatge on el més important no és el retorn a casa, i els motius pels quals, el viatge es viscut com a una oportunitat de canviar la forma de vida.

40 experiències reals expliquen com el viatge ha transformat les seves vides i, també, els seus projectes vitals de futur. En l’espai virtual d’Internet, aquestes experiències s’entrellacen per compartir vincles comuns i mapes de vida posats al nostre abast.

 

 

Griot (per Oriol Arnedo)
L’emigració és un fenomen antropològic inscrit en la història de la humanitat i el seu desplegament territorial, tot donant lloc a cultures, tradicions i societats.

Griot  dóna veu a persones que han viscut un procés migratori en primera persona i que situa la participació i l’experiència com a escenari de treball. És una reflexió personal i col·lectiva que busca el debat sobre les actuals polítiques socials, migratòries i humanitàries, posant en relleu noves fórmules i metodologies per a la investigació cultural i sociològica a través del disseny.

 

 

 

A més, al Hall de l’ESDi també es pot visitar l’exposició del projecte MOS, el joc de tres eines (forquilla, cullera i ganivet) que conformen el PFGé de l’Albert Gil. Aquestes tenen com a objectiu provar d’equiparar la velocitat d’ingesta a la velocitat metabòlica pel desenvolupament d’una correcta i adequada digestió. El projecte es planteja en dues vies d’intervenció, en què l’eina no només esdevé un element funcional per nodrir-se, sinó també un objecte carregat d’intencions i valors.