Notícies
22 Juny 2011
L’esperit interdisciplinari i innovador dels alumnes de Projectes integrals

Aquesta és la 3 ª edició de Projectes Integrals de 2n curs. Com cada any es tanca el cicle amb una instal lació on es presenten els millors treballs dels alumnes. Cada grup ha realitzat quatre projectes amb cadascun dels professors. Pel que fa a la instal.lació, es va optar per dissenyar un espai piramidal, geometria molt estable, intentant expressar la maduresa i estabilitat de l’assignatura i la seva primera premisa: la interdisciplinarietat del disseny. Josep Lacomba (moda) Els equips de Disseny formats per estudiants de diferents especialitats culminen els seus treballs amb la creació original d’una "festa-esdeveniment". Els eixos fonamentals per a la presentació de la "idea" són: la metodologia, els requeriments i les tècniques de Disseny utilitzades en el Projecte. "Concepte-realització-comunicació" Instal.lació artística És freqüent observar en les exposicions temàtiques realitzades en Centres Culturals, la interacció entre l’Exposició d’un tema determinat amb una Instal.lació que fa al tema com una metàfora. Aquestes instal.lacions van més enllà d’un simple testimoni formal. Rescatem el valor simbòlic dels objectes quotidians per expressar, mitjançant la combinació de diversos d’ells, una proposta que aporti una nova lectura al tema de l’exposició esmentada. Filena di Tomaso (interiors) L’objectiu del curs és projectar un espai interior d’oci creatiu per a estades curtes de qualitat: un lloc d’esbarjo personal i col.lectiu, una cosa diferent que no sigui un simple bar, un restaurant, un cinema, un gimnàs, una biblioteca, un llit, sinó un espai que una una mica tot i que aconsegueixi ser exclusiu, que destaqui de les mil propostes que ofereix Barcelona. No és necessari que en el tub es desenvolupi una activitat concreta, pot també ser només un recorregut que desperti els sentits per colors, formes, textures, olors i so. Ivan Merino (producte) Les necessitats de l’ésser humà evolucionen diàriament, generant així noves demandes de mercat i, per tant, tipologies de productes i serveis encara no existents. Davant d’aquest panorama, "help" proposa que l’alumne estudiï les necessitats de l’usuari per generar noves propostes de productes. Productes que se centren en la funcionalitat i usabilitat més actuals; noves formes de vida, noves relacions entre usuari-màquina, en definitiva, intenta obrir les portes a un disseny més reflexiu, sostenible, eficient i contemporani.